Rozšířené vyhledávání

Práce:

Galerie českého kubismu

Autor: Eliška Havlová
Vedoucí práce: Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
Předmět: Ateliér konstrukční - bakalářský
Rok: ZS 2023/2024
Kategorie: Stavby pro kulturu