Rozšířené vyhledávání

Práce:

BYTOVÝ DŮM BŘEVNOV

Autor: Bc. Tereza Krystynová
Vedoucí práce: Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Jaromír Kročák, Ing. arch. Alžběta Vachelová
Předmět: Ateliér arch. tvorby 1
Rok: LS 2019/2020
Kategorie: Občanské stavby, Obytné budovy