Rozšířené vyhledávání

Práce:

ZASTŘEŠENÍ DIVADLA GLOBE

Autor: Bc. Adam Hodek
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch. Aleš Vaněk, Ing. Jan Vecko
Předmět: Ateliér architektonicko-konstrukční - magisterský
Rok: LS 2019/2020
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Stavby pro kulturu