Rozšířené vyhledávání

Práce:

Nové centrum Klamovka

Autor: Bc. Vojtěch Krsek
Vedoucí práce: Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Jan Šabart
Předmět: Ateliér arch. tvorby 3
Rok: LS 2019/2020
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Občanské stavby, Stavby pro kulturu, Polyfunkční domy, Sakrální stavby