Rozšířené vyhledávání

Práce:

Bytový dům v ul. Generála Píky

Autor: Bc. Filip Gottschalk
Vedoucí práce: Ing. arch. Jitka Paroubková, Ing. arch. Irena Pátková, prof. Ing. arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Předmět: Ateliér arch. tvorby 1
Rok: LS 2013/2014
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Občanské stavby, Obytné budovy