Rozšířené vyhledávání

Práce:

Groupe Scolaire

Autor: Bc. Jiří Petrželka
Vedoucí práce: Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. arch. Josef Smola
Předmět: Ateliér architektonicko-konstrukční - magisterský
Rok: LS 2019/2020
Kategorie: Občanské stavby, Stavby pro kulturu, Školské stavby, Novostavba